Fashion

SHUSHU/TONG

Established by Liushu Lei and Yutong Jiang in 2015, SHUSHU/TONG is a Shanghai based brand focusing on feminine style with a twist.

© SHUSHU/TONG

CONNECT WITH SHUSHU/TONG:
Instagram
Source